Návod k termostatu GiganTerra den/noc

Termostat je vybaven dvěma zásuvkami, které jsou označené I a II. Můžete používat obě, ale stejně tak třeba jen jednu z nich podle potřeby.

Zásuvka I (TOPENÍ) je určena pro zapojení tepelného zdroje (topná fólie, topný kabel, výhřevný kámen, výhřevná žárovka apod.). Termostat tento zapojený tepelný zdroj zapíná a vypíná podle nastavené teploty. Například pokud chceme hlídat teplotu v inkubátoru.

20200601_170233

Zásuvka II (ČASOVAČ) je určena pro zapojení osvětlení, ventilátoru, vzduchování apod. Termostat tato zařízení zapíná a vypíná podle nastavených časových režimů. Například pokud chceme, aby se v teráriu rozsvítilo osvětlení od 10:00 do 17:00 hodin.

20200601_170608

Během provozu je displej zhasnutý. Rozsvítíte ho stisknutím libovolného tlačítka. Na obrázku níže je vidět výchozí vzhled displeje

Na displeji je zobrazena aktuální teplota ve °C, kterou naměřilo čidlo, aktuální čas (pokud je nastavený) a několik ikon.

 vychozí stav

Aby bylo možné nastavit jednotlivé funkce termostatu, je nutné vstoupit do menu STISKNUTÍM tlačítka SET po dobu 4 sekund.

zásuvka I - topení

DENNÍ TEPLOTA

Na displeji se jako první rozbliká teplota a zároveň ikona slunce. Nyní je možné pomocí šipek nastavit DENNÍ TEPLOTU. Jakmile nastavíte požadovanou teplotu, potvrďte ji krátkým stisknutím tlačítka SET.

 denní teplota

NOČNÍ TEPLOTA

Jako druhý parametr je možné nastavit NOČNÍ TEPLOTU (nyní bliká teplota a ikona měsíce). Opět nastavíte teplotu pomocí šipek a potvrdíte krátkým stisknutím tlačítka SET.

Pokud nechcete, aby byla teplota v noci a ve dne odlišná, nastavte obě teploty na stejnou hodnotu.

noční teplota 

alarm

Třetím parametrem je ALARM (bliká ikona přeškrtnuté baterie), který zvukovým signálem hlásí překročení teploty o nastavenou hodnotu. Hodnotu změníte pomocí šipek a potvrdíte krátkým stisknutím tlačítka SET

Příklad: V inkubátoru je nastaveno, aby termostat hlídal teplotu 28°C. Alarm je nastaven na hodnotu 2°C. Alarm se spustí, pokud teplota klesne pod 26°C, nebo naopak překročí 30°C. Alarm umlčíte stisknutím libovolného tlačítka.

Pokud chcete funkci alarmu v termostatu úplně vypnout, stiskněte zároveň šipku nahoru i dolů po dobu 4 sekund. Na displeji se objeví AL (funkce zapnuta). Šipkou změníte hodnotu na NO (funkce vypnuta) a potvrdíte stisknutím SET.

 alarm

aktuální čas

Abyste se dostali na nastavení aktuálního času, je potřeba postupně přeskočit parametry L1 a L2. Vyžaduje to 9 stisknutí tlačítka SET (počítáno od nastavení alarmu).

Nyní bliká ikona hodin a také samotný čas. První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

aktuální čas 

začátek denního času

Tento parametr má smysl nastavit pouze pokud máme ve dne a v noci nastavenou jinou teplotu. Pokud je chcete odlišné, tímto parametrem termostatu říkáte, od kolika hodin se má řídit denní teplotou. 

Na displeji bliká ikona slunce, ikona hodin a také čas. První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

začátek denního času 

ZAČÁTEK NOČNÍHO ČASU

Tento parametr má smysl nastavit pouze pokud máme ve dne a v noci nastavenou jinou teplotu. Pokud je chcete odlišné, tímto parametrem termostatu říkáte, od kolika hodin se má řídit noční teplotou.

Na displeji bliká ikona měsíce, ikona hodin a také čas. První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

začátek nočního času 

zásuvka II - časovač

Časovač umožňuje nastavit jeden nebo dva intervaly spuštění zařízení zapojeného do zásuvky II. 

Příklad A: Chceme, aby termostat rozsvítil světla v teráriu ráno v 8:00 a zhasnul večer ve 20:00. V takovém případě nastavíme parametr L1 FROM 08:00 a L1 TO 20:00. Protože potřebujeme pouze jeden dlouhý interval svícení, parametr L2 nevyužijeme. Aby zůstal parametr L2 vypnutý, musí být hodnota L2 FROM stejná jako L2 TO. Takže například L2 FROM 00:00 a L2 TO 00:00.

Příklad B: Chceme, aby termostat v inkubátoru zapnul větrák na 1 hodinu ráno (od 8:00 do 9:00) a pak ještě jednou na 1 hodinu večer (od 20:00 do 21:00). V takovém případě nastavíme parametr L1 FROM 08:00 a L1 TO 09:00, a navíc L2 FROM 20:00 a L2 TO 21:00.

1. interval l1

Z výchozího displeje vstupte do menu dlouhým podržením tlačítka SET po dobu 4 sekund. Nyní bliká teplota a ikona slunce - je nutné několikrát (3x) krátce stisknout tlačítko SET.

Bliká L1, FROM a čas. Zde nastavíte od kolika hodin má začít první interval.

První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

L1 from 

Bliká L1, TO a čas. Zde nastavíte do kolika hodin má trvat první interval.

První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

 L1 to

 2. interval l2

Bliká L2, FROM a čas. Zde nastavíte od kolika hodin má začít druhý interval.

První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

 L2 from

Bliká L2, TO a čas. Zde nastavíte do kolika hodin má trvat druhý interval.

První blikají hodiny - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET. Rozblikaly se minuty - změníte pomocí šipek a krátce stisknete SET

 L2 to

Poznámka: Pokud druhý interval sepnutí nevyužijete, musí být hodnota L2 FROM stejná jako L2 TO. Takže například L2 FROM 00:00 a L2 TO 00:00.